1.5.E.6 - Erhvervsområde ved Horsensvej og Viborgvej i Vejle

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.5.E.6 (1)

 • Plandistrikt

  1.5 Vejle, Nørremarken

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. rumfang m3 pr. m2

  3 m3/m2 beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Max. bygningshøjde

  10

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  4

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, som f.eks. lettere fremstillings og forretningsvirksomhed, lager- og værkstedsvirksomhed, engroshandel, administration og servicevirksomhed. Bygninger med facade mod Horsensvej må anvendes til liberale erhverv.

 • Miljø

  I relation til miljølovens retningslinjer vedr. ekstern støj fra virksomheder skal området betragtes som områdetype 3. Der skal ved planlægningen indgå en støjkonsekvenszone i forhold til tilgrænsende boligområder.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Vedtaget