1.5.E.3 - Erhvervsområde ved Viborgvej i Vejle

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.5.E.3 (1)

 • Plandistrikt

  1.5 Vejle, Nørremarken

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. rumfang m3 pr. m2

  2 m3/m2 beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Max. bygningshøjde

  10

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  3

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, evt. regionale funktioner som f.eks. lettere fremstillingsvirksomhed og værkstedsvirksomhed, mindre entreprenør- og lagervirksomhed og engroshandel. Området må endvidere anvendes til servicevirksomhed, der har tilknytning til de pågældende erhverv, samt andre erhvervstyper som f.eks. undervisnings- og kursusvirksomhed. I området må der ikke drives detailhandel herunder handel med dagligvarer.

 • Miljø

  I relation til miljølovgivningens retningslinjer vedr. ekstern støj fra virksomheder skal området betragtes som områdetype 2.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Vedtaget