1.5.E.2 - Erhvervsområde ved Grundet Ringvej i Vejle

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.5.E.2 (1)

 • Plandistrikt

  1.5 Vejle, Nørremarken

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. rumfang m3 pr. m2

  2 m3/m2 beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Max. bygningshøjde

  16

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  5

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, som f.eks. fremstillingsvirksomhed, lager- og værkstedsvirksomhed, engroshandel, administration og service- og forretningsvirksomhed.

 • Miljø

  I relation til miljølovgivningens retningslinjer vedr. ekstern støj fra virksomheder skal området betragtes som områdetype 2. Der skal ved planlægning indgå en støjkonsekvenszone til boligområdet.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Vedtaget