1.5.E.11 - Erhvervsområde ved Ellehammersvej og Viborgvej i Vejle

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.5.E.11 (1)

 • Plandistrikt

  1.5 Vejle, Nørremarken

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  100% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. rumfang m3 pr. m2

  3 m3/m2 beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. bygningshøjde

  16

 • Bebyggelsens omfang

  Det samlede rumfang af bygningerne på hver enkelt ejendom må ikke overstige 3 m³ pr. m² grundareal, eller bebyggelsesprocenten må ikke overstige 100. Højst halvdelen af grundarealet må bebygges. Grundstørrelserne skal minimum være 1.200 m².

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  4

 • Minimums udstykningsstørrelse

  1200

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, som f.eks. fremstillingsvirksomhed, lager- og værkstedsvirksomhed, engroshandel, administration og service- og forretningsvirksomheder. Der kan placeres butikker med særligt pladskrævende varegrupper.
  Den enkelte butik må maksimalt have et bruttoetageareal på 2.500 m². Den samlede ramme for bruttoetageareal er 2.500 m².

 • Miljø

  I relation til miljølovgivningens retningslinier vedr. ekstern støj fra virksomheder skal området betragtes som områdetype 2.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Vedtaget