1.5.E.1 - Erhvervsområde ved Horsensvej og Viborgvej i Vejle

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.5.E.1 (1)

 • Plandistrikt

  1.5 Vejle, Nørremarken

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. rumfang m3 pr. m2

  3 m3/m2 beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Max. bygningshøjde

  10

 • Bebyggelsens omfang

  Den enkelte butik må maksimalt have et bruttoetageareal på 10.000 m². Den samlede ramme for bruttoetageareal er 20.000 m².

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  6

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, som f.eks. fremstillingsvirksomhed, lager- og værkstedsvirksomhed, engroshandel, administration og service- og forretningsvirksomheder. I området må der ikke drives handel med dagligvarer. Langs nordsiden af Horsensvej kan der placeres butikker med særligt pladskrævende varegrupper. I området må der placeres virksomheder indenfor klasse 1 til 5, dog 1 til 6, øst for Niels Finsensvej.

 • Miljø

  I relation til miljølovgivningens retningslinjer vedr. ekstern støj fra virksomheder skal området betragtes som områdetype 2.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Vedtaget