1.5.C.1 - Centerområde Ved Nørremark Center

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.5.C.1 (1)

 • Plandistrikt

  1.5 Vejle, Nørremarken

 • Anvendelse generelt

  Centerområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  200% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Højeste andel af grundarealet, der må bebygges

  100%

 • Max. antal etager

  3

 • Max. bygningshøjde

  12

 • Bebyggelsens omfang

  I bydelscentret Nørremarkscentret kan der etableres butikker, der primært betjener Nørremarken. De enkelte butikker må maksimalt have et bruttoetageareal på 3.000 m² for dagligvarebutikker og 1.000 m² for udvalgsvarebutikker. Bydelscentret kan dog maksimalt udbygges til 6.800 m² bruttoetageareal frem til 2021.

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  2

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, detailhandel, bazar, liberale erhverv, boliger samt mindre ikke-generende fremstillingsvirksomheder i tilknytning hertil og offentlige formål i form af offentlige og private institutioner.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området ligger i byzone.

 • Status

  Vedtaget