1.5.B.9 - Boligområde ved Horsensvej og Østerbrogade i Vejle

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.5.B.9 (1)

 • Plandistrikt

  1.5 Vejle, Nørremarken

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  50% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  8

 • Max. bygningshøjde

  24

 • Opholdsarealer

  Der skal anlægges friarealer svarende til 50% af etagearealet.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af høj boligbebyggelse, samt kollektive anlæg som offentlige og private institutioner og til rekreative anlæg.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Vedtaget