1.5.B.8 - Boligområde ved Grundet Bygade og Moldevej i Vejle

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.5.B.8 (1)

 • Plandistrikt

  1.5 Vejle, Nørremarken

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  50% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  3

 • Max. bygningshøjde

  16

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af høj boligbebyggelse og kollektive formål, som f.eks. beboerhus, byggelegeplads, skole og institutioner.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Vedtaget