1.5.B.4 - Boligområde ved Finlandsvej i Vejle

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.5.B.4 (1)

 • Plandistrikt

  1.5 Vejle, Nørremarken

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  50% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  6

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af høj boligbebyggelse og kollektive anlæg, som f.eks. offentlige og private institutioner.

 • Trafik

  Byforbedring skal foregå efter en samlet plan, som bl.a. skal omfatte trafiksanering og forbedring af fælles friarealer. Byrådet kan nedsætte parkeringskravet i en byforbedringsplan.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Vedtaget