1.5.B.3 - Boligområde ved Ringdams Kobbel i Vejle

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.5.B.3 (1)

 • Plandistrikt

  1.5 Vejle, Nørremarken

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Bebyggelsens omfang

  Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40. I området må parceller til parcelhusbebyggelse udstykkes på min. 600 m². I området skal der udstykkes efter en samlet udstykningsplan, og den enkelte parcel må ikke udstykkes med en mindre størrelse end ca. 200 m² til tæt-lav bebyggelse.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af lav boligbebyggelse og kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner og offentlige formål.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Vedtaget