15.O.2 - Offentligt område ved Jerlev Landevej i Jerlev

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  15.O.2

 • Plandistrikt

  15 Jerlev

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1

 • Max. bygningshøjde

  6.5

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelsen må være fritliggende til offentligt formål. Kommunalbestyrelsen kan tillade, at en bygning eller dele heraf opføres i større højde, såfremt særlige hensyn til bygningens indretning eller formål nødvendiggør det.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål som institutioner, parkering, sportspladser, grønne områder, kirker o. lign.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Vedtaget