1.4.R.5 - Rekreativt område ved Petersmindevej i Vejle

static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.4.R.5 (1)

 • Plandistrikt

  1.4

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Bebyggelsens omfang

  Området friholdes for anden bebyggelse end de for driften nødvendige bygninger. Rekreative støttepunkter kan indpasses efter en samlet plan.

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål, græsarealer og stier.

 • Miljø

  I området er der arealer der er udpeget til lavbundsareal og naturområde. En del af den rekreative ramme kan benyttes til håndtering af vand i området, hvis det kan indpasses som et naturlig og rekreativ element i området.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i landzone. Området skal forblive i landzone.

 • Status

  Vedtaget