1.4.R.2 - Rekreativt område ved Høgsholtvej i Vejle

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.4.R.2 (1)

 • Plandistrikt

  1.4 Vejle, Hover/Grejsdalen

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsens omfang

  Området friholdes for anden bebyggelse end de bygninger, der er nødvendige for driften.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål, idrætsanlæg, grønt område og stier.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Vedtaget