1.4.R.1 - Rekreativt område ved Uhre Skov i Vejle

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.4.R.1 (1)

 • Plandistrikt

  1.4 Vejle, Hover/Grejsdalen

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Bebyggelsens omfang

  Området friholdes for anden bebyggelse end de bygninger, der er nødvendige for driften. Rekreative støttepunkter kan indpasses efter en samlet plan.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål, skov med stier.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i landzone. Området skal forblive i landzone.

 • Status

  Vedtaget