1.4.O.7 - Offentligt område ved St. Gundet Skovvej

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.4.O.7 (1)

 • Plandistrikt

  1.4 Vejle, Hover/Grejsdalen

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  70% beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Max. antal etager

  3

 • Max. bygningshøjde

  13

 • Bebyggelsens omfang

  Maksimum antal etager 2 samt 3 etager indenfor de første 150 meter fra syd. Maksimal bygningshøjde 8,5 meter samt 13 meter indenfor de første 150 meter fra syd.

 • Opholdsarealer

  Fastsættes i hvert tilfælde under hensyntagen til anvendelsen.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastsættes til offentlige formål, sygehus og sundhedsformål.

 • Trafik

  Der skal udlægges mindst 1 p-plads pr. 200 m² etageareal.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone

 • Status

  Vedtaget