1.4.O.5 - Offentligt område ved Grejsdalsvej i Vejle

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.4.O.5 (1)

 • Plandistrikt

  1.4 Vejle, Hover/Grejsdalen

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Bebyggelsens omfang

  Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål, idrætsanlæg o.lign., samt boligformål i form af lav boligbebyggelse.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Vedtaget