1.4.B.16 - Boligområde ved Kjeld Abellsvej

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.4.B.16 (1)

 • Plandistrikt

  1.4 Vejle, Hover/Grejsdalen

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  55% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  5

 • Max. bygningshøjde

  21

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelsen skal udformes, så der sikres kig mellem bebyggelsen til de skovklædte skrænter i baggrunden.

 • Opholdsarealer

  Der friholdes et bælte mod nord og vest til friarealer for bebyggelsen, svarende til mindst 10 % af grundarealet.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af etageboliger.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Vedtaget