1.4.B.12 -

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.4.B.12 (1)

 • Plandistrikt

  1.4 Vejle, Hover/Grejsdalen

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  55% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Bebyggelsens omfang

  Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40. Bebyggelsen må opføres i 2 etager, med en generel byggehøjde på 8,5 m. Bygninger til særlige formål kan opføres med en højde på indtil 12 m.

 • Opholdsarealer

  Mindst 15% af arealet skal være friareal.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af lav boligbebyggelse og kollektive anlæg som f.eks. offentlige private institutioner (skole, sportshal).

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Vedtaget