1.4.B.11 - Boligområde ved Grejsdalsvej i Vejle

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.4.B.11 (1)

 • Plandistrikt

  1.4 Vejle, Hover/Grejsdalen

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  60% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  4

 • Max. bygningshøjde

  12

 • Bebyggelsens omfang

  Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40. Bebyggelse langs Grejsdalsvej kan opføres i op til 3 etager og med en max. bygningshøjde på 8,5 m. Der kan derudover opføres bebyggelse i området i op til 4 etager og med en max. bygningshøjde på 12 m. Bebyggelsen skal opføres som åben fritliggende høj eller lav bebyggelse med parklignende karakter.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af lav og høj boligbebyggelse og kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner samt liberalt erhverv. Der må ikke etableres butikker i området.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone

 • Særlige bestemmelser

  Området kan yderligere udstykkes, såfremt det sker efter en samlet plan. Hovedbygningerne til h.h.v. T.H. Wittrups tæppefabrik og Axminsterbygningen skal bevares. Der skal etableres offentlig adgang og visuel forbindelse til Grejs Å.

 • Status

  Vedtaget