14.C.1 - Centerområde ved Gårslev Østergade i Gårslev

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  14.C.1

 • Plandistrikt

  14 Gårslev

 • Anvendelse generelt

  Centerområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  35% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Bebyggelsens omfang

  Butikker til lokalforsyning må maksimalt have et bruttoetageareal på 1.000 m² for dagligvarebutikker, og 500 m² for udvalgsvarebutikker. Der må ikke etableres så mange mindre butikker, at de samlet vil kunne betjene et større område end lokalområdet. Se skema for samlet ramme over arealer til butiksformål.

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  2

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til centerformål - butikker, liberale erhverv og lignende, offentlige formål - posthus, bibliotek, omsorgslokaler og lignende, samt boliger der kan indpasses i området.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Vedtaget