1.3.R.3 - Rekreativt område ved Højen Ådal i Vejle

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.3.R.3 (1)

 • Plandistrikt

  1.3 Vejle, Søndermarken

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Bebyggelsens omfang

  Området friholdes for anden bebyggelse end de bygninger, der er nødvendige for driften.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål, skov, stier, landbrug, dambrug og grønt område.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i landzone. Området skal forblive i landzone.

 • Status

  Vedtaget