1.3.R.2 - Rekreativt område ved Mølholm Ådal i Vejle

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.3.R.2 (1)

 • Plandistrikt

  1.3 Vejle, Søndermarken

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsens omfang

  Området friholdes for anden bebyggelse end de bygninger, der er nødvendige for driften. Der må dog i området ved Grønnedalen opføres enkelte bygninger til rekreativ anvendelse, som f.eks. spejderhytte og rekreative støttepunkter, efter en samlet plan for området. I planen kan indarbejdes kolonihaver i form af nyttehaver uden bebyggelse ud over redskabsrum.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål, stier, landbrug, kolonihaver og grønt område.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Vedtaget