1.3.R.1 - Rekreativt område ved Bredstenvej og Ribe Landevej i Vejle

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.3.R.1 (1)

 • Plandistrikt

  1.3 Vejle, Søndermarken

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Bebyggelsens omfang

  I kolonihaveområdet ved Engvasen må havelodder ikke være mere end 400 m², og der må ikke bygges mere end 30 m² på hvert havelod. Bebyggelsen må ikke anvendes til helårsbeboelse og må kun benyttes til beboelse (natophold) i tidsrummet 1. april til 30. september og uden for dette tidsrum kun til kortvarige ferieophold, weekends og lignende.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål, skov, stier, landbrug og grønt område of kolonihaver. Området friholdes for anden bebyggelse end de bygninger, der er nødvendige for driften.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i landzone. Området skal forblive i landzone.

 • Status

  Vedtaget