1.3.O.6 - Offentligt område ved Fundersvej i Vejle

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.3.O.6 (1)

 • Plandistrikt

  1.3 Vejle, Søndermarken

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Max. antal etager

  1

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Bebyggelsens omfang

  I kolonihaveområdet må havelodder ikke være mere end 400 m², og der må ikke bygges mere end 30 m² på hvert havelod. Bebyggelsen må ikke anvendes til helårsbeboelse og må kun benyttes til beboelse (natophold) i tidsrummet 1. april til 30. september og uden for dette tidsrum kun til kortvarige ferieophold, weekends og lignende.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål, kolonihaver.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i landzone. Området skal forblive i landzone.

 • Status

  Vedtaget