1.3.E.2 - Erhvervsområde ved Sønderdalen i Vejle

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.3.E.2 (1)

 • Plandistrikt

  1.3 Vejle, Søndermarken

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. rumfang m3 pr. m2

  2 m3/m2 beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Max. bygningshøjde

  10

 • Min. miljøklasse

  2

 • Max. miljøklasse

  5

 • Opholdsarealer

  I relation til miljølovgivningens retningslinjer vedr. ekstern støj fra virksomheder skal området betragtes som områdetype 2.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, som f.eks. fremstillingsvirksomhed, lager- og værkstedsvirksomhed, engroshandel og administration.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Vedtaget