1.3.B.7 - Boligområde ved Løget Høj i Vejle

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.3.B.7 (1)

 • Plandistrikt

  1.3 Vejle, Søndermarken

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Bebyggelsens omfang

  Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40. For lav bebyggelse må bygningshøjden ikke overstige 8,5 m, og bebyggelsen må ikke opføres med mere end 2 etager. Bebyggelsesprocenten for etagebebyggelse må maksimalt være 60 for den enkelte ejendom. For etagebebyggelse må bygningshøjden ikke overstige 16 m, og bebyggelsen må ikke opføres med mere end 3 etager. Ved stærkt hældende terræn kan der opføres bygninger i 4 etager. Dagligvarebutikker må etableres med et max. bruttoetageareal på 1.000 m², og udvalgsvarebutikker må etableres med et max. bruttoetageareal på 400 m².

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af blandet lav og høj boligbebyggelse og kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner, samt mindre butikker til områdets dagligvareforsyning omkring hjørnet Grønnedalen og Grønlandsvej. Der kan i området ved hjørnet Grønnedalen og Grønlandsvej etableres et benzintankanlæg.

 • Miljø

  I relation til miljølovgivningens retningslinjer vedr. ekstern støj fra virksomheder skal området betragtes som områdetype 4.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Vedtaget