13.E.1 - Erhvervsområde ved Grejsvej i Grejs

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  13.E.1

 • Plandistrikt

  13 Grejs

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  50% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Bebyggelsens omfang

  I særlige tilfælde kan der gives dispensation for bygningshøjden.

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  3

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål såsom lettere industri, lager- og værkstedsvirksomhed, herunder service og forretningsvirksomhed. Der må opføres én bolig i tilknytning til en erhvervsvirksomhed for ejer, bestyrer eller lignende.

 • Miljø

  Der må ikke placeres virksomheder i områderne, der kan virke generende i forhold til omgivelserne.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i landzone.

 • Status

  Vedtaget