13.B.4 - Boligområde ved Damgårdshaven, Grejs

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  13.B.4

 • Plandistrikt

  13 Grejs

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Bebyggelsens omfang

  Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40. Ved tæt-lav boligbebyggelse er mindstegrundstørrelsen 300 m².

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af lav boligbebyggelse og kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner.

 • Trafik

  Hvis der etablers tæt-lav boligbebyggelse skal der minimum udlægges 1,5 parkeringsplads pr. bolig. Enten på den enkelte ejendom eller som fælles parkeringspladser. Hvis der etablers åben-lav boligbebyggelse skal der minimum udlægges 2 parkeringsplads pr. bolig på den enkelte ejendom.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Vedtaget