1.2.R.4 - Rekreativt område ved Vinding Skov i Vejle

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.2.R.4 (1)

 • Plandistrikt

  1.2 Vejle, Mølholm/Vinding

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Bebyggelsens omfang

  Området friholdes for anden bebyggelse end de bygninger, der er nødvendige for driften. Eksisterende helårsbeboelse kan opretholdes. Eksisterende sommerhuse kan med særlig tilladelse anvendes til helårsbeboelse under visse forudsætninger.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål, skov og grønt område, stier, spejderanlæg m.v.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i landzone. Området skal forblive i landzone.

 • Status

  Vedtaget