1.2.R.3 - Rekreativt område ved Mølholm Ådal i Vejle

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.2.R.3 (1)

 • Plandistrikt

  1.2 Vejle, Mølholm/Vinding

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsens omfang

  Området friholdes for anden bebyggelse end de bygninger, der er nødvendige for driften.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål, skov, landbrug, grønt område og stier.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Vedtaget