1.2.R.1 - Rekreativt område ved Stampesskoven i Vejle

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.2.R.1 (1)

 • Plandistrikt

  1.2 Vejle, Mølholm/Vinding

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsens omfang

  Området friholdes for anden bebyggelse end de bygninger, der er nødvendige for driften.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål, skov og grønt område med stier og offentlige formål, evt. kirkegårdsudvidelse.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Vedtaget