1.2.O.2 - Offentligt område ved Mølholm Landevej i Vejle

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.2.O.2 (1)

 • Plandistrikt

  1.2 Vejle, Mølholm/Vinding

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  3

 • Max. bygningshøjde

  16

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål, skole, hal, offentlige og private institutioner, idrætsanlæg og kollektive anlæg, liberale erhverv, boligformål og lav boligbebyggelse. Området kan anvendes til anlæg af almennyttig karakter som fjernvarmeværk, fællesantenner og lign.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Vedtaget