1.2.E.9 - Erhvervsområde ved Soldalen

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.2.E.9 (1)

 • Plandistrikt

  1.2 Vejle, Mølholm/Vinding

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  80% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  5

 • Max. bygningshøjde

  20

 • Bebyggelsens omfang

  Den enkelte butik må maksimalt have et bruttoetageareal på 3000 m². Den samlede ramme for bruttoetageareal til butiksformål er 3000 m².

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  3

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, som f.eks. håndværksvirksomheder, lager, engroshandel, liberalt erhverv og hotel. I området kan der placeres butikker med særligt pladskrævende varegrupper. Desuden er der mulighed for offentlige formål såsom skole, faglokaler og kursuscenter med tilhørende funktioner, samt idræts-og træningsanlæg og øvelsesby.

 • Miljø

  I relation til miljølovgivningens retningslinjer vedr. ekstern støj fra virksomheder skal området betragtes som områdetype 3. Området betragtes som et støjkonsekvensområde i forhold til det tilgrænsende boligområde.

 • Bemærkning til zonestatus

  En lille del af området ud mod motorvejen er i landzone og overføres til byzone med lokalplan. Resten af området er i byzone.

 • Status

  Vedtaget