1.2.E.8 - Erhvervsområde ved Vindinggård Ringvej i Vejle

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.2.E.8 (1)

 • Plandistrikt

  1.2 Vejle, Mølholm/Vinding

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Højeste andel af grundarealet, der må bebygges

  50%

 • Max. rumfang m3 pr. m2

  10 m3/m2 beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Maksimale etageareal, der må opføres

  50 m2 beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  3

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til lettere erhvervsformål i form af facadeerhverv og serviceerhverv i det omfang det miljømæssigt kan indpasses. Der må ikke etableres butikker i området.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Særlige bestemmelser

  Servicestation kan opføres i det omfang den miljømæssigt kan indpasses. Bemærkning om vejadgang: Området skal udnyttes med skyldig hensyntagen til sikkerhed og fremkommelighed på Fredericiavej. Adgangsbetjeningen skal ske fra kommunevejnettet. Disse hensyn skal indarbejdes i forbindelse med lokalplanlægningen.

 • Status

  Vedtaget