1.2.E.6 - Erhvervsområde ved Ouskær i Vejle

static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.2.E.6 (1)

 • Plandistrikt

  1.2

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  50% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Højeste andel af grundarealet, der må bebygges

  33%

 • Max. rumfang m3 pr. m2

  2 m3/m2 beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Max. bygningshøjde

  12

 • Bebyggelsens omfang

  Bygningshøjden må ikke overstige 12 m, dog kan bygninger opføres med en højde på indtil 15 m, hvis de er tilpasset landskabet.

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  2

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Opholdsarealer

  Indenfor området skal der etableres et grønt bælte, der forbinder golfbanen i nord med skovarealerne i syd, og som virker som bufferareal mod det eksisterende erhvervsområde mod vest.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til særlige erhvervsformål som f.eks. vidensbaserede og innovative service- og højteknologiske virksomheder. Der må ikke etableres butikker i området.

 • Miljø

  I relation til miljølovgivningens retningslinjer vedr. ekstern støj fra virksomheder, skal området betragtes som områdetype 3.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone og landzone.

 • Status

  Vedtaget