1.2.E.4 - Erhvervsområde ved Fredericiavej i Vejle

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.2.E.4 (1)

 • Plandistrikt

  1.2 Vejle, Mølholm/Vinding

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. rumfang m3 pr. m2

  3 m3/m2 beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Max. bygningshøjde

  15

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  3

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, som f.eks. lettere fremstillingsvirksomhed, lager- og værkstedsvirksomhed, engroshandel, administration og servicevirksomhed.

 • Miljø

  I relation til miljølovgivningens retningslinjer vedr. ekstern støj fra virksomheder skal området betragtes som områdetype 3. Området betragtes som et støjkonsekvensområde i forhold til det tilgrænsende boligområde.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Vedtaget