1.2.B.9 - Boligområde ved Rønshovedvej i Vejle

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.2.B.9 (1)

 • Plandistrikt

  1.2 Vejle, Mølholm/Vinding

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Bebyggelsens omfang

  Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. Boligbebyggelsen skal indpasses bedst muligt i forhold til det skrånende terræn, udsigt til den omgivende natur og som en del af kystlandskabet.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål som helårsbeboelse, bestående af åben-lav boligbebebyggelse med højst 8 boliger samt kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner, som kan indpasses i et boligområde.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Vedtaget