1.2.B.8 - Boligområde ved Mølholm Landevej i Vejle

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.2.B.8 (1)

 • Plandistrikt

  1.2 Vejle, Mølholm/Vinding

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  55% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  4

 • Max. bygningshøjde

  16

 • Opholdsarealer

  Opholdsarealer skal udgøre minimum 50 % af etagearealet.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål i form af høj boligbebyggelse og kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner, som kan indpasses i et boligområde.

 • Miljø

  Området ligger indenfor den fælles planlægningszone for støj fra motorvejE45 og Fredericiavej.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone

 • Særlige bestemmelser

  Området er omfattet af kystnærhedszone.

 • Status

  Vedtaget