1.2.B.7 - Boligområde ved Vindingvej i Vejle

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.2.B.7 (1)

 • Plandistrikt

  1.2 Vejle, Mølholm/Vinding

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  90% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  3

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, liberale erhverv og serviceerhverv samt kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner, som kan indpasses i et boligområde

 • Miljø

  I relation til miljølovgivningens retningslinjer for støj fra virksomheder skal området betragtes som områdetype 3.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Særlige bestemmelser

  Området skal zoneres således, at erhverv placeres mod Fredericiavej.

 • Status

  Vedtaget