1.2.B.12 - Boligområde ved Fundersvej

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.2.B.12 (1)

 • Plandistrikt

  1.2 Vejle, Mølholm/Vinding

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  4

 • Bebyggelsens omfang

  Ved åben-lav bebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 40 for den enkelte ejendom. For etagebebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 50 for den enkelte ejendom. Ved åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse må bygningshøjden ikke overstige 8,5 m og bebyggelsen må ikke opføres med mere end 2 etager. Ved etagebebyggelse må bebyggelsen ikke opføres med mere end 4 etager. Grunde til åben-lav boligbebyggelse kan udstykkes med et areal på minimum 500 m² på baggrund af en lokalplan. På grunde over 4000 m² kan der etableres tæt-lav boligbebyggelse på baggrund af en lokalplan. På grunde over 4000 m² kan der etableres etageboliger på baggrund af en lokalplan.

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, lav boligbebyggelse og etagebebyggelse, samt kollektive anlæg som f.eks. grønne anlæg, offentlige og private institutioner.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Særlige bestemmelser

  Infrastruktur Ved åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse skal der udlægges 2 p-pladser pr. bolig. Ved etageboligbebyggelse skal der udlægges minimum 1,5 p-pladser pr. bolig.

 • Status

  Vedtaget