1.2.B.11 - Boligomrede ved Fredericiavej og Vindingvej i Vejle

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.2.B.11

 • Plandistrikt

  1.2 Vejle, Mølholm/Vinding

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Bebyggelsens omfang

  Ved dben-lav boligbebyggelse m bebyggelsesprocenten maksimalt vire 30 for den enkelte ejendom og mindstegrundsterrelsen er 500 me. For ejendomme, der anvendes til tit-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40.

 • Områdets anvendelse

  Omr

 • Miljø

  Tag- og overfladevand skal s vidt muligt hpndteres lokalt og tvttest muligt kilden ? ved f.eks. opsamling og/eller nedsivning. Hvor dette ikke er muligt, kan udledning til vandleb blive aktuel, men her skal det sikres, at vandl牯bets samlede hydraulisk

 • Bemærkning til zonestatus

  Omr-det er i byzone.

 • Status

  Vedtaget