1.1.O.8 - Offentligt område ved Abelones Plads i Vejle

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.1.O.8 (1)

 • Plandistrikt

  1.1 Vejle, Midtbyen

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. antal etager

  4

 • Max. bygningshøjde

  16

 • Bebyggelsens omfang

  Den maksimale bygningshøjde er 16 m, hvor facadehøjden ikke må overstige 12 m målt fra terræn til skæring mellem ydervæg og tagflade. Etageantallet skal være mellem 2 og 4. Langs Grejs å fastlægges en byggelinje på 6 m målt fra øverste vandløbskant.

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  2

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål, parkering, herunder p-hus, og grønt område.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Vedtaget