1.1.O.24 - Offentligt område ved Boulevarden i Vejle

static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.1.O.24 (1)

 • Plandistrikt

  1.1

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  110% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  6

 • Max. bygningshøjde

  22

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  2

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål og erhvervsformål (mindre, ikke-generende erhverv - kun i klasse 1), skole, faglokaler og kursuscenter med tilhørende funktioner. Endvidere fastlægges anvendelsen til boligformål, ungdomsboliger og lign. for uddannelsessøgende.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone

 • Status

  Vedtaget