1.1.O.23 - Offentligt område ved Vardevej i Vejle

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.1.O.23 (1)

 • Plandistrikt

  1.1 Vejle, Midtbyen

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  By- og landzone

 • Max. antal etager

  1

 • Bebyggelsens omfang

  I kolonihaveområdet må havelodder ikke være mere end 400 m² og der må ikke bygges mere end 30 m² på hvert havelod. Bebyggelsen må ikke anvendes til helårsbeboelse og må kun benyttes til beboelse (natophold) i tidsrummet 1. april til 30. september og uden for dette tidsrum kun til kortvarige ferieophold, weekends og lignende

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  2

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål som kolonihaver.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone og landzone.

 • Status

  Vedtaget