1.1.O.22 - Offentligt område ved Bredstenvej i Vejle

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.1.O.22 (1)

 • Plandistrikt

  1.1 Vejle, Midtbyen

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  By- og landzone

 • Bebyggelsesprocent

  90% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. bygningshøjde

  15

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelse syd for åen skal have et højt grønt indhold og det beskyttede naturområde i den vestlige ende berøres ikke. Der må ikke bygges vest for grænsen for DGI-huset. Langs Sønderå er der en byggelinje på 30 m målt fra øverste vandløbskant.

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  2

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til offentlige og private kultur- og fritidsaktiviteter, parkering og anlæg med et grønt præg og naturindhold.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone og landzone.

 • Status

  Vedtaget