1.1.O.2 - Offentligt område ved Vestre Engvej i Vejle

static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.1.O.2 (1)

 • Plandistrikt

  1.1

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  100% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  5

 • Max. bygningshøjde

  20

 • Bebyggelsens omfang

  Bygningshøjden må ikke overstige 20 m, dog må enkelte bygninger være op til 50 m ud fra en arkitektonisk helhedsvurdering. Boliger til særlig udsatte må bygges i én etage og max. være 50 m² pr boligenhed.

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål, offentlige og private institutioner, herunder boliger til særligt udsatte personer, kursusvirksomhed, kollegium, idrætsanlæg, skole, bibliotek, hotel, kulturplads, park og parkering. Endvidere fastlægges anvendelsen til erhvervsformål, f.eks. restaurant og udstilling, og i den østlige del til hospital, klinikker og erhverv i tilknytning hertil.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Særlige bestemmelser

  Langs Sønderå fastlægges en byggelinje på 40 m målt fra øverste vandløbskant. Ud for hotellet er byggelinjen dog reduceret til 30 m og ud for Rosborg Gymnasium og HF er den på 150 m.

 • Status

  Vedtaget