1.1.O.19 - Offentligt område ved Vestre Engvej i Vejle

static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.1.O.19 (1)

 • Plandistrikt

  1.1

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  By- og landzone

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål, affaldsbehandlingsanlæg og deponi.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone og landzone.

 • Status

  Vedtaget