1.1.O.18 - Offentligt område ved Christiansminde i Vejle

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.1.O.18 (1)

 • Plandistrikt

  1.1 Vejle, Midtbyen

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  70% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  3

 • Max. bygningshøjde

  14

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål og erhvervsformål (mindre, ikke-generende erhverv), skole, faglokaler og kursuscenter med tilhørende funktioner. Endvidere fastlægges anvendelsen til boligformål, ungdomsboliger og lign. for uddannelsessøgende.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Vedtaget