1.1.O.16 - Offentligt område ved Svineryggen i Vejle

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.1.O.16 (1)

 • Plandistrikt

  1.1 Vejle, Midtbyen

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  By- og landzone

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  2

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til offentlige og rekreative formål, opholdsarealer, grønt område, promenadesti og andre lignende anlæg langs de to kystsider. Der må kun opføres mindre teknikbygninger til områdets funktion som rekreativt område.

 • Trafik

  Parkeringsarealer fastsættes i hvert enkelt tilfælde under hensyntagen til anvendelsen. Der kan etableres en vejadgang til området fra Rødkildevej.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone og landzone.

 • Status

  Vedtaget