1.1.O.15 - Offentligt område ved Rødkildevej i Vejle

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  1.1.O.15

 • Plandistrikt

  1.1 Vejle, Midtbyen

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Bebyggelsens omfang

  Byrådet kan tillade, at en bygning eller dele af en bygning opføres i en større højde, såfremt særlige hensyn til drift, indretning eller arkitektonisk fremtræden kan begrunde det. Opførelse af en idrætshal i større højde kan ske på grundlag af en samlet plan.

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  2

 • Områdets anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål, skole, idrætsanlæg, grønt område samt offentlige og private institutioner af almennyttig karakter.

 • Trafik

  Parkering og opholdsarealer fastsættes i hvert enkelt tilfælde under hensyntagen til anvendelsen.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er i byzone.

 • Status

  Vedtaget